Members

Members

Staffs

Professor Shuji MORI mori [at] inf.kyushu-u.ac.jp
  Kazunori SHIDOJI shidoji [at] inf.kyushu-u.ac.jp
Assistant Professor Haruna FUJIHIRA  
Secretary Yukiko FUJII  

Graduate Students

D2 Hidehiro SAEKI  
M2 Takumi NAKAZATO  
  Koya FUJISAWA  
  Rintaro NAKANISHI  
  Ayano SHIMODA  
  Naoya TOKUNAGA  
  ZHANG SIQI  
  Takeshi MORITA  
  Riku MURAMOTO  
  Rinako HIGASHI  
  Hisanao TANIGUCHI  
M1 Yuta TANIGUCHI  
  Masaaki IZUMO  
  Keita NAKANO  
  Takumi KITAHARA  
  Haruto KAWAZOE  
  Saya IWAMOTO  

Undergraduate Students

B4 Kotaro KATO  
  Yusei NAKAYAMA  
  Yugo TAMARI  
  Rinpei HATA  
  Fumiya TAN  
  Minami KAWASAKI  
  Takuomi IMAMURA  
Page Top