Members

Members

Staffs

Professor Shuji MORI mori [at] inf.kyushu-u.ac.jp
  Kazunori SHIDOJI shidoji [at] inf.kyushu-u.ac.jp
Assistant Professor Nobuyuki HIROSE hirose [at] inf.kyushu-u.ac.jp
Secretary Miyuki SHINOHARA  

Graduate Students

D3 Xi HE  
  Mikoto ONO  
D2 Hiroaki SATO  
M2 Takumi KUNIHIRO  
  Kaihua XIE  
  Fumito YAMADA  
  Gang YU  
M1 Yuto MURATA  
  Zixuan WANG  
  Daichi CHIKUMA  
  Hidehiro SAEKI  
  Takumi FUJIWARA  

Undergraduate Students

B4 Soichiro MATSUO  
  Haruki YAGI  
  Yuki SAITA  
  Kenyu CHIMORI  
  Motokazu YAMASAKI  
  Takumi IMAMURA  
B4 Koya FUJISAWA  
Page Top