Members

Members

Staffs

Professor Shuji MORI mori [at] inf.kyushu-u.ac.jp
  Kazunori SHIDOJI shidoji [at] inf.kyushu-u.ac.jp
Assistant Professor Nobuyuki HIROSE hirose [at] inf.kyushu-u.ac.jp
Lab Administrator Emiko MASUNAGA  

Graduate Students

D3 Shunsuke TAMURA  
  Xi HE  
  Ichiro OHNO  
D1 Mikoto ONO  
M2 Hyun-soo CHO  
  Shuto HIRAKI  
  Ruolan YANG  
  Kosei YAMASAKI  
  Tetsuro YAMASHITA  
M1 Rio HINOKUMA  
  Jaemin JEONG  

Exchange/Research Students

Exchange Student Clement CASTELLAN  
Research Student Gang YU  
  Kaihua XIE  

Undergraduate Students

B4 Akira HONGOU  
  Hiroya NAKAHARA  
  Shiori TANAKA  
  Takumi KUNIHIRO  
  Keisuke MADA  
  Takumi IMAMURA  
  Fumito YAMADA  
Page Top